Nesta sección decidín que as fotografías foxen as propias que elixiron as bandas o discográficas pra súa propia páxina ou medios de difusión, ou ben foron publicadas nalgún medio de comunicación.
Ingado Fotografías do Festival Sin Sal e Festival Portamérica  que realicei pra Faro de Vigo



Using Format